Category Archives for Đạo Phật

Một Niệm lên thiên đường – Một niệm xuống địa ngục

​Để tử: Sư phụ ngày có lúc lại đánh người, mắng người, có lúc lại cư xử hòa nhã với người? Vì sao vậy?Sư phụ nói:Đối với người THƯỢNG ĐẲNG: Có

Continue reading