Category Archives for Lãnh Đạo – Nhân sự

03 Phẩm chất quan trọng của Lãnh đạo

1) 100% TẠI MÌNH : Ví dụ : Nhân viên làm sai, làm ko hiệu quả , bạn nên nghĩ TẤT CẢ LÀ TẠI MÌNH. Nghe thật VÔ LÝ phải ko ? Tại sao họ làm sai mà lại TẠI MÌNH

Continue reading